Speciální viniční nebo standardní zemědělské pneumatiky?

Speciální viniční nebo standardní zemědělské pneumatiky?

Vinařství je velmi specializovaná forma zemědělství. Vinná réva jsou víceleté rostliny, které se vysazují do řádků, což znamená, že jsou zapotřebí speciálně upravené zemědělské pneumatiky. Proto, i když jsou kritéria výběru velmi podobná pneumatikám používaným pro polní plodiny nebo hospodářská zvířata, je třeba zohlednit i některé další vlastnosti specifické pro vinařství.

Vinná réva je citlivá na zhutnění půdy

Víceletý charakter vinné révy umožňuje, aby se její kořenový systém vyvíjel více než u jednoletých rostlin, což by mohlo vést k domněnce, že je méně citlivá na účinky zhutnění půdy. Vaše vozidla se však budou po vinicích pohybovat mnohokrát (odstraňování plevele, fytosanitární ošetření, sklizeň hroznů atd.), čímž se riziko zhutnění půdy pneumatikami násobí. Některá fytosanitární ošetření, například proti houbovým chorobám, se navíc aplikují během vlhkých období, kdy je půda obzvláště zranitelná.

Proto se zhutnění půdy ve vinicích stále více sleduje a studuje, protože má vliv na výnosy, kvalitu hroznů a náchylnost k chorobám. Provzdušněná půda umožňuje dobrou infiltraci vody, snižuje riziko chorob, zvyšuje biologickou aktivitu a umožňuje dobrý rozklad rostlinných zbytků.

Vyberte si stabilní a odolné pneumatiky

Pokud je Vaše půda citlivá na zhutnění, můžete zvolit šikmé pneumatiky, které jsou stabilnější a odolnější vůči poškození a propíchnutí než radiální konstrukce. Budou lépe přizpůsobeny náročnému terénu (obsahujícímu například kameny a rostlinné zbytky) a svahům, jak je tomu často ve vinařství.

Přesto je jejich nevýhodou, že způsobují větší zhutnění půdy než viniční pneumatiky a to kvůli jejich malé styčné ploše s půdou. Je proto třeba dbát na to, abyste je nepřetěžovali (používejte pouze relativně lehké nářadí) nebo je používali na traktorech s vysokou světlou výškou, jejichž kola mohou projíždět mezi řádky, abyste minimalizovali jejich stopu a dopad na vinnou révu.

Používejte pneumatiky s nízkým tlakem

Pokud je Vaše půda náchylná ke zhutnění, měli byste věnovat zvláštní pozornost rozložení hmotnosti Vašeho zařízení na půdě. Meziřádkové nářadí je zdrojem zhutnění, protože navzdory své malé velikosti projíždí kola velmi blízko vinné révy a narušují její kořenový systém.

Použití pneumatik pro vinnou révu

Nástroje s vysokou světlou výškou jsou naopak těžší stroje. Obvykle jsou vybaveny úzkými pneumatikami o velkém průměru, aby mohly projíždět mezi révou a přejíždět řádky, aniž by rostliny poškodily. Jejich styčná plocha se zemí je relativně malá a jejich hmotnost je soustředěna na kola. Jejich úzký charakter znamená, že tažná síla je přenášena méně efektivně a dochází k většímu prokluzu, což vede ke zvýšenému riziku zhutnění půdy uhlazením.

V důsledku toho se oblíbenou volbou stávají nízkotlaké viniční pneumatiky. Jejich vysoká deformační schopnost umožňuje lepší rozložení hmotnosti na půdě. Ať už máte jakýkoli typ zařízení, měli byste věnovat pozornost průměru pneumatik, abyste měli jistotu, že nepoškodíte své vinné keře. Jejich profil by měl také odpovídat trakční kapacitě zemědělského stroje, kterým jsou vybaveny.

Omezte riziko eroze

Správný tlak v nízkotlakých viničních pneumatikách také pomáhá předcházet erozi půdy, která je na vinicích častým problémem. Většina vinic je svažitá a některé mohou být velmi strmé (běžné jsou sklony přes 30 %), což se projevuje vyšším rizikem eroze.

Pneumatika traktoru, která je navržena tak, aby snižovala zhutnění, sníží hloubku kolejí způsobených vozidly, což podporuje odtok dešťové vody.

Změňte své postupy

Souběžně s používáním vhodných pneumatik Vám k ochraně půdy mohou pomoci i specifické zemědělské postupy. Například výsadba meziřádkového pokryvu půdy snižuje erozi a zhutnění díky kořenové síti krycích rostlin. Půdu můžete také obdělávat, abyste ji provzdušnili a zlepšili její strukturu.